Koszty produkcji energii elektrycznej w niemieckich parkach solarnych już obecnie są niższe niż 10 eurocentów/kWh, gdy wytwarzanie tej energii w nowych elektrowniach na węgiel i gaz wynoszą porównywalnie 5 do 10 eurocentów za 1 kWh.   

Według wyliczeń Instytutu Fraunhofer wyspecjalizowanego w technologiach energetyki słonecznej koszty wytwarzania energii solarnej w Europie środkowej oraz południowowschodniej do 2025 r. spadną 0,04 – 0,06 euro za 1 kWh. W połowie naszego stulecia cena energii z fotowoltaiki spadnie do poziomu między 4 a 2 eurocenta za kWh. Prognozy i wyliczenia Instytutu Fraunhofer są oparte na obecnie stosowanych technologiach w energetyce słonecznej, nie brano pod uwagę nowych, nie stosowanych jeszcze w praktyce, ale już opracowanych rozwiązań.  

Energetyka słoneczna w większości krajów UE ma ograniczoną rolę w miksie energetycznym ze względu na wciąż bardzo wysokie koszty instalacji. Trzeba jednak podkreślić, że koszty te połowy ub.r. zaczęły maleć dla dużych elektrowni solarnych. Problemem natomiast są wciąż bardzo kosztowne instalacje dla domowych mikroelektrowni. Według Instytutu Fraunhofera koszty te wykazują tendencje wzrostową z uwagi na stosowanie nowych rozwiązań pozwalających na znaczącą poprawę efektywności. Wyniki badań Instytutu Fraunhofera wzbudziły duże zainteresowanie w Parlamencie Europejskim nie tylko wśród Zielonych. Pojawiają się wstępne inicjatywy dotyczące modyfikacji założeń Unii Energetycznej, uwzględniających daleko idącą decentralizację i tworzenie „energetyki obywatelskiej” w krajach UE.

Źródło: magazynprzemyslowy.pl