MSE

Mazowiecki Sojusz Energetyczny

Baza wiedzy i aktualności o energii odnawialnej

Aktualności Drukuj Drukuj Small Medium Large

KATEGORIE: BiogazBiogaz

Jak powstaje gaz w biogazowni?

Dodano Wt., 28/04/2015 - 17:16

Biogaz uzyskiwany w wyniku fermentacji beztlenowej zawiera głównie metan (40-70%), dwutlenek węgla (40-50%) oraz takie składniki jak: azot, siarkowodór, tlen i tlenek węgla.

 

Substratem do produkcji biogazu mogą być: rośliny celulozowe i przerobione (kukurydza, ziemniaki, trawy, zielonki i inne), odpady rolne i spożywcze oraz gnojownica, obornik, nawozy kompozytowe.

 

Fermentacja metanowa jest procesem biochemicznym zachodzącym w warunkach beztlenowych. Rozkład substancji organicznych zachodzi dzięki bakteriom, dlatego ważne jest, aby zapewnić im dostęp do odpowiednich substancji odżywczych oraz optymalnej temperatury dla danego typu bakterii. W procesie powstają związki proste, głównie metan oraz dwutlenek węgla. Podczas procesu fermentacji beztlenowej do 60% substancji organicznej jest zamieniane w biogaz.

 

W procesie fermentacji można wyróżnić cztery główne fazy: hydroliza, faza acydofilna, octanogenna, metanogenna. Fermentację można prowadzić na kilka sposobów. Wyróżniamy fermentację suchą i mokrą, ciągłą lub porcjami, jednostopniową lub z rozdziałem faz procesu. Różne warunki temperaturowe procesu, np. 10 – 15°C dla bakterii psychrofilowych, a 50-57°C dla termofilnych kultur bakterii. Niezbędne jest kontrolowanie procesu fermentacji, za pomocą odpowiednich czujników i aparatury pomiarowej, gdyż prawidłowe prowadzenie procesu prowadzi do uzyskania wysokich wydajności procesu. Konieczne jest, aby instalacja produkcji biogazu była szczelna, gdyż metan jest gazem lżejszym od powietrza. Nieszczelność mogłaby powodować jego ulatnianie, co skutkowało by stratami w produkcji.

 

Biogazownie są to instalacje służące do produkcji biogazu z biomasy roślinnej, odchodów zwierzęcych itp. Ze względu na rodzaj wykorzystywanego surowca można wyróżnić biogazownie: na składowisku odpadów, przy oczyszczalni ścieków oraz biogazownie rolnicze.

Do zasadniczych części biogazowni rolniczych należą:

 • Instalacja zasilająca,
 • Komora fermentacyjna,
 • Instalacja grzewcza,
 • Zbiornik magazynowania dla przefermentowanego substratu,
 • Instalacja gazowa wraz ze zbiornikiem biogazu,
 • Agregaty prądotwórcze z możliwością odzysku energii cieplnej w postaci ciepłej wody.

 

Biogazownie mogą produkować:

 • energię elektryczną,
 • energię elektryczną i ciepło – w oparciu o kogenerację,
 • biogaz.

 

Za produkcją biogazu i rozwojem biogazowni przemawiają głównie takie czynniki jak:

 • wykorzystanie odnawialnych źródeł energii oraz produkcja tzw. zielonej energii,
 • możliwość zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych, poprzez wykorzystanie metanu,
 • mniejsze koszty składowania odpadów,
 • pozyskiwanie wydajnego oraz łatwo przyswajalnego przez rośliny nawozu naturalnego.

 

Na podstawie:

Przewodnik dla inwestorów zainteresowanych budową biogazowni rolniczych, Ministerstwo Gospodarki, 2011.Jak powstaje gaz w biogazowni?

źródło: www.oze.pl

Komentarzy: 0.

Zaloguj aby móc dodać komentarz.
Jeśli nie posiadasz jeszcze konta zarejestruj się.
 
Zgłoś błąd na stronie
 

Dołącz do nas!

zaloguj się lub zarejestruj i korzystaj w pełni z naszego serwisu

zaloguj zarejestruj