MSE

Mazowiecki Sojusz Energetyczny

Baza wiedzy i aktualności o energii odnawialnej

Aktualności Drukuj Drukuj Small Medium Large

KATEGORIE: BiogazBiogaz BiomasaBiomasa WiatrWiatr SłońceSłońce WodaWoda KlastryKlastry

Już 70 tys.świadectw pochodzenia w ramach mechanizmu wsparcia OZE

Dodano Wt., 19/03/2013 - 12:57

Siedemdziesięciotysięczne świadectwo pochodzenia energii elektrycznej wytworzonej w źródłach odnawialnych zostało wydane w marcu 2013 - poinformował Urząd Regulacji Energetyki.

Tylko w lutym 2013 r. Prezes URE wydał 1680 świadectw dla energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnych źródłach energii i w wysokosprawnej kogeneracji. To ponad połowa (53 proc.) łącznej liczby świadectw wydanych w I kwartale 2012 r.

W 2012 r. Prezes URE wydał prawie 14,8 tys. świadectw pochodzenia OZE, na łączny wolumen sięgający 16,736 TWh oraz 796 świadectw CHP, na łączny wolumen prawie 25,837 TWh.

Jednocześnie jak wynika z komunikatu Urzędu w 53 przypadkach Prezes URE zdecydował o odmowie wydania świadectw pochodzenie z czego 30 wniosków dotyczyło zielonych certyfikatów, a 23 świadectw dla energii elektrycznej wytworzonej w wysokosprawnej kogeneracji.

Jak wyjaśnia Urząd najczęstszymi przyczynami odmowy było niedotrzymywanie przez wnioskodawców terminów przedłożenia operatorowi systemu elektroenergetycznego wniosków o wydanie świadectw (45 dni od dnia zakończenia okresu wytworzenia danej ilości energii elektrycznej objętej wnioskiem OZE i odpowiednio 14 dni w przypadku wniosku CHP), nie udokumentowanie daty rozpoczęcia rozruchu technologicznego, a także niespełnienie wymogów (obowiązującego do 30 grudnia 2012 r.) Rozporządzenia Ministra Gospodarki z 14 sierpnia 2008 r. w sprawie szczegółowego zakresu obowiązków uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia, uiszczenia opłaty zastępczej, zakupu energii elektrycznej i ciepła wytworzonych w odnawialnych źródłach energii oraz obowiązku potwierdzania danych dotyczących ilości energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnym źródle energii.

Źródło: www.ure.gov.pl

Komentarzy: 0.

Zaloguj aby móc dodać komentarz.
Jeśli nie posiadasz jeszcze konta zarejestruj się.
 
Zgłoś błąd na stronie
 

Dołącz do nas!

zaloguj się lub zarejestruj i korzystaj w pełni z naszego serwisu

zaloguj zarejestruj