MSE

Mazowiecki Sojusz Energetyczny

Baza wiedzy i aktualności o energii odnawialnej

Aktualności Drukuj Drukuj Small Medium Large

KATEGORIE: BiogazBiogaz BiomasaBiomasa WiatrWiatr SłońceSłońce WodaWoda KlastryKlastry

KE: W 2014 roku ponad 15 proc. energii z OZE

Dodano Wt., 30/06/2015 - 14:32

Co dwa lata kraje UE przygotowują sprawozdania na temat postępów w osiąganiu wyznaczonych celów udziału energii odnawialnej w zużyciu energii brutto. Na podstawie sprawozdań krajowych Komisja Europejska sporządza sprawozdanie w całej UE, co daje przegląd rozwoju polityki w zakresie energii odnawialnej w krajach UE.

Według szacunków z opublikowanego we wtorek raportu, w 2014 roku udział energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto w UE wynosi 15,3 proc. Udział OZE w przypadku energii elektrycznej według szacunków KE osiągnął poziom 26 proc., dla ciepła i chłodu 16,6 proc., a w transporcie 5,7 proc.

Z szacunkowych danych KE wynika, że 46 proc. energii z OZE w 2014 roku było wykorzystywane do ogrzewania i chłodzenia, 30 proc. w transporcie, a 24 proc. do produkcji energii elektrycznej.

Udziały poszczególnych źródeł OZE wyglądały według danych KE w ubiegłym roku następująco: biomasa - 47 proc., energia wodna - 17 proc., energia wiatrowa - 11 proc., biopaliwa - 9 proc., energia słoneczna - 7 proc.. pompy ciepła - 5 proc., biogaz - 4 proc., energia geotermalna - 1 proc. i energia fal morskich - poniżej 1 proc.

KE w raporcie ocenia, że osiągnięcie zakładanego na 2020 rok celu OZE na poziomie 20 proc. jest wysoce prawdopodobne tak dla UE jako całości, jak i dla większość państw członkowskich.
Według KE dziewiętnaście państw członkowskich, wśród nich między innymi w Austria, Estonia, Dania, Niemcy, Włochy, Litwa, Rumunia i Szwecja, może przekroczyć, niektóre nawet znacznie, wyznaczone dla nich cele OZE na 2020 rok.

- Raport pokazuje raz jeszcze, że Europa dobrze wykorzystuje odnawialne źródła energii, i że odnawialne źródła energii są dobre dla Europy - skomentował Miguel Arias Cañete, unijny komisarz ds. klimatu i energii oraz dodał, iż w Europie przypada trzy razy więcej odnawialnej energii na jednego mieszkańca, niż na świecie.

KE zwraca jednak uwagę, że w przypadku takich krajów jak Francja, Luksemburg, Malta, Holandia i Wielka Brytania oraz w mniejszym stopniu Belgia i Hiszpania może być konieczna weryfikacja pod kątem ustalenia, czy ich polityki i narzędzia będą wystarczające i skuteczne w realizacji wyznaczonych celów OZE do 2020 roku.

W przypadku Polski oraz Węgier KE wyraziła wątpliwość, czy kraje te osiągną założone cele na 2020. Jak napisano w raporcie, będzie to możliwe przy optymistycznych założeniach dotyczących przyszłego rozwoju zapotrzebowanie na energię w połączeniu dobrymi warunkami finansowania dla poszczególnych krajów.

Według szacunkowych danych KE w 2014 roku udział energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto w Polsce wyniósł 9,5 proc. przy celu na rok 2020 na poziomie 15 proc.

Źródło: cire.pl

Komentarzy: 0.

Zaloguj aby móc dodać komentarz.
Jeśli nie posiadasz jeszcze konta zarejestruj się.
 
Zgłoś błąd na stronie
 

Dołącz do nas!

zaloguj się lub zarejestruj i korzystaj w pełni z naszego serwisu

zaloguj zarejestruj