MSE

Mazowiecki Sojusz Energetyczny

Baza wiedzy i aktualności o energii odnawialnej

Aktualności Drukuj Drukuj Small Medium Large

KATEGORIE: BiogazBiogaz BiomasaBiomasa WiatrWiatr SłońceSłońce WodaWoda KlastryKlastry

Lewiatan popiera rządowy projekt nowelizacji ustawy o OZE

Dodano Pt., 15/09/2017 - 12:27

W stanowisku do rządowego projektu nowelizacji ustawy o OZE Lewiatan zaznacza natomiast, że nie popiera zmian zaproponowanych w opublikowanym kilka dni temu poselskim projekcie nowelizacji ustawy o OZE.

Pod koniec ubiegłego miesiąca Ministerstwo Energii opublikowało projekt kolejnej nowelizacji ustawy o OZE, która – jak wskazało ME – ma wejść w życie już z dniem 1 września br. Jak zapewnia ME, celem tej nowelizacji ustawy o OZE jest głównie zapewnienie pełnej zgodności przepisów tej ustawy z unijnymi przepisami dotyczącymi pomocy publicznej. Istotne zmiany dotyczą również systemu wsparcia dla małych biogazowni i hydroelektrowni, a także zasad budowy i opodatkowania farm wiatrowych.

Do proponowanych przez Ministerstwo Energii zmian w ustawie o OZE odniosła się Konfederacja Lewiatan, stwierdzając, że przyczynią się one do ustabilizowania warunków uczestniczenia wytwórców w systemie aukcyjnym.

Zdaniem Lewiatana nowe rozwiązania dotyczące tego mechanizmu wsparcia producentów energii z OZE "są odzwierciedleniem oczekiwań branży i niejasności wynikających z aktualnego sformułowania „technologicznie neutralnych" koszyków aukcyjnych, a także przyczynią się do jednoznacznego wyjaśnienia sytuacji wytwórców energii elektrycznej, a w szczególności tych produkujących energię w elektrowniach wodnych, w zakresie zasadności udziału w aukcji w odpowiednim koszyku aukcyjnym".

Lewiatan pozytywnie odnosi się do proponowanych przez ME nowych rozwiązań w zakresie pomocy publicznej.

 Z zadowoleniem przyjmujemy rozwiązania dotyczące kalkulacji pomocy publicznej. Zgodnie z poprzednimi przepisami cena ofertowa w aukcji dla instalacji, które uzyskały (bądź zamierzały uzyskać) pomoc inwestycyjną, świadectwa pochodzenia lub inną pomoc operacyjną, musiała zostać odpowiednio obniżona, aby nie przekroczyć (wraz ze wsparciem przysługującym w ramach systemu aukcyjnego) maksymalnej dozwolonej pomocy publicznej. W aukcjach przeprowadzonych w grudniu 2016 roku spowodowało to, iż instalacje, które uzyskały wcześniej wsparcie w postaci preferencyjnych pożyczek lub dofinansowań były w stanie zaoferować niższą cenę do aukcji (nie tracąc na tym finansowo). Nowe przepisy będą odzwierciedlać faktyczną konkurencyjność w zakresie kosztów wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii. Nowe podejście do pomocy publicznej jest bardziej klarowne i jednoznaczne dla wytwórców zamierzających przystąpić do aukcji niż w świetle obowiązujących przepisów – komentuje Dominik Gajewski, radca prawny, ekspert Konfederacji Lewiatan.

Lewiatan ocenia, że korzystne zmiany odnoszą się również do doprecyzowania przepisów dotyczących obowiązku umarzania świadectw pochodzenia wydanych dla energii elektrycznej z biogazu rolniczego, a proponowana modyfikacja przyczyni się do „uniknięcia niepożądanego zjawiska wzrostu cen świadectw pochodzenia biogazu rolniczego ponad wysokość jednostkowej opłaty zastępczej”.

Konfederacja pozytywnie odnosi się również do proponowanych przez rząd zmian dla mniejszych wytwórców energii z OZE – zakładających wprowadzenie taryf gwarantowanych i taryf premium dla biogazu oraz małych elektrowni wodnych, a także zwiększenie progu małych instalacji z 200 kW do 500 kW. – Nowe regulacje zapewnią lepsze dopasowanie do uwarunkowań funkcjonowania oraz potrzeb wytwórców w najmniejszych instalacjach – zapewnia Lewiatan.

W stanowisku Lewiatana podkreśla się ponadto nowe propozycje ME dla energetyki wiatrowej, które – jak czytamy – „rozwiązują niektóre problemy branży w zakresie definicji elektrowni wiatrowej, a w konsekwencji sposobu naliczania podatku od nieruchomości, który w świetle obecnych przepisów przyczynił się do pogorszenia sytuacji wielu inwestorów”.

Zmiany dotyczące opodatkowania powinny objąć przypadki w okresie od 1 stycznia 2017r. do dnia wejścia w życie ustawy. Dodatkowo, dzięki uchyleniu zapisu o trzyletnim terminie uzyskania pozwolenia na użytkowanie, przepisy te powinny pozwolić instalacjom, które już otrzymały pozwolenia na budowę, przystąpić z mniejszym ryzykiem do aukcji – komentuje Dominik Gajewski, ekspert w Departamencie Energii i Zmian Klimatu w Lewiatanie.

Konfederacja Lewiatan krytycznie odnosi się natomiast do pomysłu umożliwienia udziału w aukcjach projektom morskich farm wiatrowych, które muszą w tym celu posiadać pozwolenie na budowę – a nie jak wynika to z dotychczasowych przepisów – tylko decyzji środowiskowej. Wprowadzenie rozwiązania zaproponowanego przez ME znacznie podniosłoby koszty przygotowania projektów pod aukcje w sytuacji, w której nie wiadomo, czy na takie aukcje dla morskiej energetyki wiatrowej w ogóle można liczyć. 

Więcej o założeniach rządowego projektu nowelizacji ustawy o OZE w artykule: ME opublikowało projekt nowelizacji ustawy o OZE. Co się zmieni?

red. gramwzielone.pl

http://gramwzielone.pl/trendy/27482/lewiatan-popiera-rzadowy-projekt-nowelizacji-ustawy-o-oze

 

Komentarzy: 0.

Zaloguj aby móc dodać komentarz.
Jeśli nie posiadasz jeszcze konta zarejestruj się.
 
Zgłoś błąd na stronie
 

Dołącz do nas!

zaloguj się lub zarejestruj i korzystaj w pełni z naszego serwisu

zaloguj zarejestruj