Mazowiecki Sojusz Energetyczny

Pierwsze żniwa wierzby energetycznej w KGHM

Dodano Pon., 20/04/2015 - 15:53 Pierwsze żniwa wierzby energetycznej w KGHM

Ścięta wierzba waży ponad półtora tysiąca ton i w formie tak zwanej ścinki czyli drobno pociętych gałęzi, składowana jest w dużych pryzmach. Każda z trzech pryzm ma około 36 metrów długości, 12 metrów szerokości i 5 metrów wysokości. – To pierwsza z planowanych ścinek, do tej pory wycinaliśmy pielęgnacyjnie część posadzonej wierzby w celu poprawy jakości plantacji i uzyskania wysokiej wydajności z hektara. Dzięki właściwie prowadzonym pracom otrzymaliśmy prawie 25 ton z ha – tłumaczy Paweł Potoczny z Działu Rozwoju lubińskiej Energetyki, odpowiedzialny za działalność plantacji.

Plantacja wierzby energetycznej była zakładana etapowo w latach 2009 – 2011. Obecnie uprawy prowadzone są na obszarze 380 ha. Plantacja ma nie tylko komercyjny charakter, ale również badawczy. Służby ochrony środowiska lubińskiej energetyki prowadzą tam badania związane z wykorzystaniem różnych odmian wierzby energetycznej do rekultywacji gleby i środowiska po użytkowaniu przez przemysł hutnictwa miedzi. Obecnie użytkowane tereny są w większości dzierżawione od KGHM Polska Miedź SA. Podczas pierwszych pielęgnacyjnych wycinek w latach 2012 -2013 otrzymano około 750 ton zrębki. W przyszłości planuje się wzrost ilości pozyskanej biomasy wraz z przeprowadzaniem ścinki na większych obszarowo plantacjach.

Energetyka Sp. z o.o. to jedno z największych przedsiębiorstw ciepłowniczych na Dolnym Śląsku. Spółka zajmuje się produkcją, przesyłem oraz dystrybucją ciepła i energii elektrycznej. Zaopatruje w media energetyczne oraz zarządza gospodarką wodno – ściekową KGHM Polska Miedź S.A. Zabezpiecza także potrzeby ciepłownicze większej części regionu Zagłębia Miedziowego. 

materiał prasowy

źródło: www.gramwzielone.pl