MSE

Mazowiecki Sojusz Energetyczny

Baza wiedzy i aktualności o energii odnawialnej

Aktualności Drukuj Drukuj Small Medium Large

KATEGORIE: BiogazBiogaz BiomasaBiomasa WiatrWiatr SłońceSłońce WodaWoda

Przetarg na wykonawcę platformy aukcyjnej dla OZE.

Dodano So., 18/07/2015 - 11:18 Przetarg na wykonawcę platformy aukcyjnej dla OZE.

Aukcje dla OZE przeprowadzi Urząd Regulacji Energetyki, do czego posłuży mu platforma internetowa wykonana specjalnie na potrzeby nowego systemu aukcyjnego. URE właśnie ogłosił przetarg na jej wykonanie, w którym oferty można wysyłać do 30 lipca br.

Przedmiotem zamówienia jest stworzenie oraz kompletne wdrożenie jednolitej zintegrowanej platformy aukcyjnej umożliwiającej przeprowadzanie aukcji na sprzedaż energii elektrycznej wytwarzanej w instalacjach odnawialnego źródła energii (tzw. aukcje OZE) zgodnie z przepisami ustawy OZE.

Platforma aukcyjna ma umożliwiać rejestrację (stworzenie konta) wytwórcy energii elektrycznej wraz jego weryfikacją przez URE, przeprowadzanie aukcji elektronicznych na sprzedaż energii elektrycznej, weryfikację realizacji obowiązków przez podmioty, które wygrały aukcję, kontrolę wpłat kaucji (system płatności masowych) oraz wnoszenia gwarancji bankowych, kontrolę złożonych deklaracji bądź wydanych zaświadczeń o dopuszczeniu do aukcji, a także obsługę z poziomu panelu administracyjnego URE.

W ogłoszeniu o przetargu URE podaje, że wartość zamówienia przekracza 134 tys. euro.

Wadium w przetargu to 70 tys. zł. Natomiast wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, będzie musiał wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny całkowitej podanej w ofercie.

Od potencjalnych wykonawców wymaga się wygenerowania obrotów w wysokości 3 mln zł rocznie w ciągu ostatnich trzech lat, a także posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej w tej wysokości.

O wyłonieniu wykonawcy zdecyduje w 70% cena, a w 30% gwarancje.

Wykonawca platformy ma czas na jej realizację maksymalnie do 24 grudnia br.

Uwzględniając nowatorski charakter przedmiotu zamówienia, tj. niewystępowanie tego rodzaju rozwiązania w dotychczasowej praktyce funkcjonowania organów administracji publicznej oraz konieczność jego realizacji w terminie umożliwiającym ogłoszenie aukcji z zachowaniem dyspozycji art. 210 ustawy OZE, jak również efektywne wydatkowanie środków z rezerwy celowej przeznaczonej na jego sfinansowanie, istotne jest przeprowadzenie postępowania dotyczącego tego zamówienia w taki sposób, aby zminimalizować ryzyko opóźnienia jego prawidłowej realizacji. Terminowe rozpoczęcia funkcjonowania platformy aukcyjnej ma niezwykle istotne znaczenie dla finansowego wsparcia przedsiębiorstw energetycznych, wytwarzających energię elektryczną w źródłach odnawialnych, a w konsekwencji dla realizacji wynikającego z Dyrektywy 2009/28/WE celu indykatywnego udziału energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto. Zarówno z konieczności dotrzymania ustawowego terminu wynikającego z powołanego powyżej art. 210 ustawy OZE, jak i z konieczności skonstruowania tego systemu od podstaw oraz jego wszechstronnego przetestowania, wynika zatem pilna potrzeba udzielenia przedmiotowego zamówienia, gdyż właściwe funkcjonowanie platformy aukcyjnej będzie miało bardzo ważki wpływ na prawidłowe funkcjonowanie rynku energii elektrycznej w Polsce począwszy od roku 2016 w perspektywie czasowej do roku 2035 – informuje URE.

Ogłoszenie o przetargu wraz z wzorami dokumentów przetargowych znajduje się pod tym linkiem.

źródło: gramwzielone.pl

Komentarzy: 0.

Zaloguj aby móc dodać komentarz.
Jeśli nie posiadasz jeszcze konta zarejestruj się.
 
Zgłoś błąd na stronie
 

Dołącz do nas!

zaloguj się lub zarejestruj i korzystaj w pełni z naszego serwisu

zaloguj zarejestruj