Mazowiecki Sojusz Energetyczny

Rozbudowa instalacji do produkcji biogazu w Tychach z unijnym wsparciem

Dodano Czw., 07/02/2019 - 10:36

Będzie to wspólna inwestycja ośmiu samorządów - udziałowców w spółce Master Odpady i Energia. Przy gospodarce odpadami Tychy, Bieruń, Bojszowy, Lędziny, Kobiór oraz Wyry współpracują od ponad 20 lat. Sama spółka Master istnieje od 1998 r., w 2004 r. dołączyły do niej Imielin i Chełm Śląski. W 2015 r. w Tychach oficjalnie otwarto zbudowany przez spółkę kosztem blisko 110 mln zł zakład zagospodarowania odpadów komunalnych.

Teraz mieszcząca się w zakładzie instalacja fermentacji odpadów (pod kątem produkcji biogazu) zostanie rozbudowana o moduł przygotowania odpadów biodegradowalnych z selektywnej zbiórki. Umowę ws. dofinansowania tej inwestycji środkami Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Śląskiego na lata 2014-2020 (RPO) podpisali we wtorek m.in. marszałek woj. śląskiego Jakub Chełstowski i prezes spółki Master Mieczysław Podmokły.

"Cieszę się, że nasze RPO idzie ciągle do przodu i to jest kolejna umowa, którą podpisujemy (...). Cieszę się, że dotyczy to przede wszystkim ochrony środowiska, bo z wszystkich rozmów z samorządowcami wynika, że ochrona środowiska to dla wszystkich samorządów na dzień dzisiejszy najważniejszy priorytet" - powiedział marszałek woj. śląskiego.

Prezes spółki Master wyjaśnił, że tyska instalacja przetwarzania odpadów jest nowoczesna, jednak rozporządzenie ministra środowiska z 29 grudnia 2016 r. ws. szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów wprowadza obowiązek selektywnego zbierania odpadów ulegających biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów.

"Dotąd mieliśmy odpad biologiczny zmieszany i po mechanicznym odzyskaniu produkowaliśmy z niego biogaz. Moduł przygotowania odpadów biodegradowalnych, o który staraliśmy się w RPO, ma nam posłużyć, aby nie puszczać przez linię mechaniczną i nie odzyskiwać na tej linii tych odpadów biologicznych, tylko bezpośrednio będziemy je dostarczali do fermenterów" - mówił Podmokły.

Prezes spółki Master wskazał, że posiada ona obecnie dwa fermentery po 1 tys. m sześc., produkujące ponad 1,5 mln m sześc. biogazu rocznie, co pokrywa ok. 70 proc. zapotrzebowania spółki na energię. "Ale dążymy, żeby - w momencie, kiedy powstanie ten moduł biologiczny - uzyskać 100 proc. zapotrzebowania na energię dla produkcji w zakładzie" - zastrzegł Podmokły dodając, że poza czasem jego pracy energia sprzedawana jest do sieci.

Prezes zaznaczył też we wtorek, że spółka - wobec rosnącej szybko opłaty za składowanie odpadów, tzw. opłaty marszałkowskiej - próbuje znaleźć rozwiązanie w postaci modułu do termicznego przekształcania odpadów.

Dofinansowane we wtorek przedsięwzięcie oszacowano w unijnym projekcie na 6,6 mln zł. Dotacja ze środków śląskiego RPO na wsparcie inwestycji w obszarze ochrony środowiska i efektywnego wykorzystywania zasobów wyniesie 4,1 mln zł. Realizacja inwestycji powinna zakończyć się w IV kw. 2020 roku. Instalacja będzie służyła ośmiu gminom zamieszkanym przez 200 tys. osób.

Urząd marszałkowski woj. śląskiego przypomniał we wtorek, że odpady ulegające biodegradacji, zgodnie z definicją z ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach, to odpady ulegające rozkładowi tlenowemu lub beztlenowemu przy udziale mikroorganizmów.

Bioodpady to ulegające biodegradacji odpady z ogrodów i parków, odpady spożywcze i kuchenne z gospodarstw domowych, gastronomii, zakładów zbiorowego żywienia, jednostek handlu detalicznego, a także porównywalne odpady z zakładów produkujących lub wprowadzających do obrotu żywność.

Dotychczasowe regulacje w odniesieniu do odpadów ulegających biodegradacji wskazywały na konieczność objęcia selektywnym zbieraniem i przetwarzaniem co najmniej odpadów zielonych, natomiast rozszerzenie zakresu selektywnego zbierania o odpady ulegające biodegradacji, w tym bioodpady, nie było obowiązkiem.

Obecnie gminy są zobowiązane do rozszerzania zakresu selektywnego zbierania, a tym samym stworzenia możliwości przetwarzania odpadów o bioodpady, do których zgodnie z interpretacjami Ministerstwa Środowiska zalicza się, m.in. odpady spożywcze, kuchenne z gospodarstw domowych czy przeterminowaną żywność.

 

 

https://www.cire.pl/item,176068,1,0,0,0,0,0,rozbudowa-instalacji-do-produkcji-biogazu-w-tychach-z-unijnym-wsparciem.html