MSE

Mazowiecki Sojusz Energetyczny

Baza wiedzy i aktualności o energii odnawialnej

Aktualności Drukuj Drukuj Small Medium Large

KATEGORIE: BiomasaBiomasa

URE opowiada się za stworzeniem krajowego systemu weryfikacji biomasy

Dodano Pt., 16/08/2013 - 11:54

Według relacji, szczególną uwagę poświęcono działaniom elektrowni i elektrociepłowni wobec producentów biomasy. Praktyki tych przedsiębiorstw energetycznych nasuwają bowiem wątpliwości, co do zgodności z obowiązującym prawem - czytamy w komunikacie.
Urząd podał, że kolejną istotną kwestią była sytuacja dotycząca wniosków o wydanie świadectw pochodzenia. Przedstawiciele URE zaproponowali stworzenie krajowego systemu weryfikacji biomasy.
-Miałby on odegrać istotną rolę w procesie rozpoznawania wniosków o wydanie świadectw pochodzenia dla jednostek wytwarzających energię elektryczną z biomasy, przyczyniłby się do usprawnienia i przyśpieszenia postępowań dotyczących weryfikacji źródeł pozyskania oraz kwalifikacji tego surowca. Rozwiązanie to, w świetle braku stosownych regulacji prawnych, opierałoby się na zasadzie dobrowolnego uczestnictwa - czytamy dalej w komunikacie.
Według URE, ta propozycja spotkała się z aprobatą wszystkich zainteresowanych stron. Czynny udział w pracach nad konstruowaniem systemu, obok członków stowarzyszeń, zadeklarowali również jego inicjatorzy - tj. przedstawiciele URE, a także Ministerstwa Gospodarki oraz Agencji Rynku Rolnego.
Strony zobowiązały się do przedstawienia wstępnego projektu systemu w pierwszej połowie września br.
- Wypracowanie jednolitych standardów weryfikacji biomasy stanowić będzie cenny impuls do jak najszybszego podjęcia działań legislacyjnych, zmierzających do nadania w przyszłości projektowanym rozwiązaniom określonych ram prawnych - powiedział Maciej Bando, wiceprezes URE.
Posiedzenie mającej się ukonstytuować grupy roboczej, której celem będzie zaproponowanie i uzgodnienie założeń systemu weryfikacji biomasy, planowane jest we wrześniu br.
W spotkaniu w URE z przedstawicielami Stowarzyszenia Producentów Polska Biomasa, POLBIO oraz Polskiej Izby Biomasy, skupiających w swych szeregach producentów paliw biomasowych dla energetyki zawodowej (pelletu, brykietu oraz zrębki) wziął udział wiceprezes Maciej Bando, Katarzyna Szwed-Lipińska, Dyrektor Departamentu Systemów Wsparcia. Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in. Janusz Pilitowski, Dyrektor Departamentu Energetyki Odnawialnej w Ministerstwie Gospodarki oraz Elżbieta Jerzak, Dyrektor Biura Cukru i Biopaliw w Agencji Rynku Rolnego.

żródło: reo.pl

Komentarzy: 0.

Zaloguj aby móc dodać komentarz.
Jeśli nie posiadasz jeszcze konta zarejestruj się.
 
Zgłoś błąd na stronie
 

Dołącz do nas!

zaloguj się lub zarejestruj i korzystaj w pełni z naszego serwisu

zaloguj zarejestruj