MSE

Mazowiecki Sojusz Energetyczny

Baza wiedzy i aktualności o energii odnawialnej

Aktualności Drukuj Drukuj Small Medium Large

KATEGORIE: BiogazBiogaz BiomasaBiomasa WiatrWiatr SłońceSłońce WodaWoda KlastryKlastry

Wzrost potencjału OZE w 2017 r. niemal 10 razy mniejszy niż rok wcześniej

Dodano Śr., 20/06/2018 - 15:14

Realny przyrost zainstalowanych mocy może być jednak mniejszy ze względu na fakt, że URE uwzględnił w tej liczbie również aktualizacje wydanych wcześniej decyzji koncesyjnych.

Urząd Regulacji Energetyki podaje, że na koniec 2017 r. zainstalowana moc odnawialnych źródeł energii w Polsce wzrosła do 8 563,82 MW, czyli o 148,28 MW w stosunku do końca 2016 r. (URE zaznacza, w odpowiedzi na pytanie portalu Gramwzielone.pl, że częściowo podany potencjał OZE za 2017 r. może uwzględniać aktualizacje danych o inwestycjach zrealizowanych wcześniej).

W 2016 r. podany przez URE przyrost zainstalowanych mocy wyniósł natomiast 1 445,5 MW (w tym 1225,38 MW to farmy wiatrowe), a w roku 2015 sięgnął 941,39 MW (w tym 748,2MW w energetyce wiatrowej).

Największy udział w zainstalowanym potencjale OZE na koniec 2017 r. miały w rejestrze prowadzonym przez Urząd Regulacji Energetyki elektrownie wiatrowe (5 858,19 MW). W stosunku do końca 2016 r. moc farm wiatrowych w ub.r. zwiększyła się o 50,77 MW, a w samym czwartym kwartale 2017 r. URE odnotował wzrost mocy w energetyce wiatrowej o 9,52 MW.

Drugie miejsce pod względem zainstalowanych mocy na koniec 2017 r. przypadło energetyce biomasowej z wynikiem 1 371,15 MW, czyli o 90,1 MW więcej niż na koniec 2016 r. W czwartym kwartale 2017 r. moc elektrowni biomasowych w zestawieniu URE zwiększyła się o 9,12 MW.

W ubiegłym roku zmalał odnotowany przez URE potencjał energetyki wodnej. Na koniec 2017 r. wynosił 988,37 MW i był niższy o 5,61 MW niż na koniec 2016 r. Wyłącznie w czwartym kwartale ub.r. zainstalowana moc elektrowni wodnych zwiększyła się o1,07 MW.

Moc elektrowni biogazowych wyniosła na koniec 2017 r. 237,28 MW i zwiększyła się w ostatnim roku o 1,91 MW.

Z kolei moc elektrowni fotowoltaicznych – mimo przeprowadzonych już dwóch aukcji dla nowych inwestycji, które premiowały projekty głównie w fotowoltaice – zwiększyła się w ubiegłym roku w zestawieniu prowadzonym przez URE tylko o 8,65 MW – z 99,09 MW do 107,74 MW. Wyłącznie w czwartym kwartale ub.r. przyrost mocy w fotowoltaice wyniósł 3,85 MW.

Tymczasem w połowie stycznia br. Urząd Regulacji Energetyki informował w odpowiedzi na pytanie portalu Gramwzielone.pl, że wówczas pracę rozpoczęło, rozliczanych w systemie aukcyjnym 25 nowopowstałych instalacji, w tym 24 elektrownie fotowoltaiczne o jednostkowej mocy do 1 MW oraz jedna elektrownia wiatrowa o mocy do 1 MW.

Dane URE dotyczące zainstalowanego potencjału fotowoltaiki za ubiegły rok nie oddają jednak skali inwestycji w PV, ponieważ nie uwzględniają przyłączeń instalacji prosumenckich, realizowanych bez koncesji, w trybie na zgłoszenie. 

W podanym zestawieniu uwzględniane są tylko instalacje, które uzyskały koncesję na wytwarzanie energii elektrycznej, wpis do rejestru wytwórców energii w małej instalacji lub posiadają wpis do prowadzonego przez Agencję Rynku Rolnego rejestru biogazowni rolniczych.

URE uwzględnia również mikroinstalacje, ale tylko te, których właściciele wnioskują o wydanie świadectw pochodzenia energii z OZE (tzw. zielonych certyfikatów).

gramwzielone.pl

http://gramwzielone.pl/trendy/30470/wzrost-potencjalu-oze-w-2017-r-niemal-10-razy-mniejszy-niz-rok-wczesniej

Komentarzy: 0.

Zaloguj aby móc dodać komentarz.
Jeśli nie posiadasz jeszcze konta zarejestruj się.
 
Zgłoś błąd na stronie
 

Dołącz do nas!

zaloguj się lub zarejestruj i korzystaj w pełni z naszego serwisu

zaloguj zarejestruj