Mazowiecki Sojusz Energetyczny

Zasady finansowania inwestycji w domowe zestawy fotowoltaiczne w USA

Dodano Czw., 19/02/2015 - 14:58 Zasady finansowania inwestycji w domowe zestawy fotowoltaiczne w USA

Stowarzyszenie Clean Energy States Alliance w wydanym on-line przewodniku A Homeowner’s Guide to Solar Financing skupia się na wskazaniu zasad finansowania domowych instalacji fotowoltaicznych w modelu leasingu, kredytu i na podstawie umowy PPA (Power Purchase Agreement), czyli długoterminowej umowy na sprzedaż energii gospodarstwu domowemu, na którego dachu działa system PV.

W USA domowe instalacje fotowoltaiczne posiada już ponad 600 tys. gospodarstw domowych. Szczególnie duże znaczenie we wzroście wolumenu domowych systemów PV na rynku amerykańskim posiada leasing, który likwiduje barierę wkładu własnego.

Taką formę finansowania oferuje m.in. firma SolarCity należąca do szefa Tesli i SpaceX Elona Muska.

Jak czytamy w przewodniku CESA, w przypadku leasingu instalację wykonuje deweloper, który jest później także jej właścicielem. W zamian za energię właściciel domu płaci deweloperowi stałe, z reguły comiesięczne wynagrodzenie. Umowy leasingu są zawierane z reguły na 15-20 lat.

Z kolei w ramach umowy PPA firmy z sektora fotowoltaicznego instalują systemy PV na dachu swojego klienta, któremu następnie sprzedają energię w ramach długoterminowej umowy, zabezpieczając go w ten sposób przed możliwym wzrostem cen energii z sieci.

Raport CASE opisuje też zasady tradycyjnej formy finansowania inwestycji w domowe instalacje fotowoltaiczne, czyli kredytu.

Porównanie zasad finansowania inwestycji w domowe instalacje fotowoltaiczne w USA (tłumaczenie za raportem „A Homeowner’s Guide to Solar Financing”):

 

źródło: gramwzielone.pl