Dział HR i jego definicja oraz inne elementy

Największym liderem nie koniecznie jest ten, który robi największe rzeczy. Największym liderem jest ten, który prowadzi ludzi do robienia największych rzeczy.” – Ronald Reagan

Jak wygląda pojęcie – dział HR?

Dział Hr to niezbędna część w strukturze organizacyjnej firmy. Powstaje tu pytanie: Czym zajmuje się dział HR? W tym dziale przeprowadzane jest profesjonalne rekrutowanie rek ruterów na dane stanowisko w firmie. Nazwa pochodzi z angielskiego języka i brzmi ona human resources, czyli tak zwane zarządzanie zasobami ludzkimi.

Zadania, jakie są tu wykonywane, to przede wszystkim rozmowy kwalifikacyjne, dbanie o rozwój osobisty pracowników, wyłapywanie cennych pracowników dla firmy, eliminowanie pracowników hamujących pracę w firmie.

Jak dzieli się dział HR?

Wyróżnić można taki podział działu HR, jak:

  • twardy HR,
  • miękki HR,

Ten wyżej wymieniony pierwszy dział polega na tym, że w jego obowiązki wchodzi sprawy administracyjne, sprawy płacowe, sprawy prawne, np. aneksy, umowy, akta, kadry i płace.

Drugi dział wyżej wymieniony polega na organizacji kursów, szkoleniu pracowników, motywowanie ich, prowadzenie procesu rekrutacji itd.


Interesuje Cię ten temat? Zobacz Szkolenia HR firmy Gamma


Jakie kompetencje powinien mieć pracownik działu HR?

Do kompetencji pracownika z działu Hr wchodzą między innymi wszechstronność, otwartość, kreatywność, optymizm, komunikacja, empatia, negocjowanie z ludźmi. W zakres kompetencji mogą wchodzić również znajomości językowe, gdzie można komunikować się z klientami zagranicznymi.

I warto tu dodać, że pracownicy z tego rodzaju kompetencjami to cenne osoby, które są czasem niezastąpione. I one wykonują wszelkie zadania, by wszystko w firmie grało, jak należy. Tak, aby firma nie miała problemów z prawem, z finansami i była elastyczna.

Na zakończenie wypada stwierdzić, że dział HR jest bardzo znany np. na Uniwersytecie, jak i również w firmach, dużych korporacjach, gdzie potrzebne są duże prace administracyjne wpływające na całą pracę firmy.