Komu przysługuje wynagrodzenie chorobowe?

man covering his mouth

Pracownik jest przed odpowiednie przepisy prawa pracy chroniony, przede wszystkim jak mowa o prawie do odpowiednego wynagrodzenia. Jednocześnie jednak przepisy musza dbać także o interes pracodawcy.

Dlatego też dokładnie uregulowano w nim wiele sytuacji tak jak te dotyczące niemożności świadczenia pracy z powodu choroby. Wiadome jest, iż w takiej sytuacji pracownik nie jest w stanie pracować, jednakże nie może pozostawać bez środków na utrzymanie. Dlatego w okresie choroby ma on prawo do wynagrodzenia chorobowego.

Przysługuje ono każdemu pracownikowi, który jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę. W przypadku osób zatrudnionych na umowę zlecenie przysługuje ono wówczas, gdy odprowadzana jest dobrowolna w tym przypadku składna na ubezpieczenie chorobowe.

Jednakże warto pamiętać, iż prawa do wynagrodzenia chorobowego nabywa się po pierwszym przepracowanym miesiącu. Dla ochrony pracownika wprowadzono szereg przepisów, które na przykład uniemożliwiają wypowiedzenie stosunku pracy w czasie trwania choroby.

Oczywiście przepisów, które regulują kwestie związane z choroba pracownika, wypłacaniem zasiłku czy też okresach przez jaki może to nastąpić jest znacznie wiele. Dlatego też przydaje się w takich sytuacjach dobra znajomość kodeksu pracy.

Szkolenia kodeks pracy sporo miejsca poświęcają właśnie kwestii wynagrodzeń chorobowych, sposobach jego obliczania czy zasadach, które decydują o możliwości skorzystania z takiej opcji.

Dla pracodawcy jest to o tyle ważne, iż przez pierwsze dni choroby to on wypłaca wynagrodzenie, przekazując je potem do ZUS, jeżeli trwa dalej. Dlatego też osoby które są w firmie odpowiedzialne za sprawy pracownicze powinny takie wiadomości posiadać.

Gdy chodzi o kodeks pracy szkolenia obejmują nie tylko zapoznanie z tym dokumentem, ale bardzo często zawierają również sporych dział poświęcony planowanym zmianom. Bywa, że mają one spory wpływ nie tylko na organizacje pracy w firmie, ale także na jej finanse.

Tak duża ilość kwestii które reguluje kodeks pracy powoduje, że często jest on omawiany na wielu innych kursach. Na przykład szkolenie controlling finansowy zawiera na ten temat sporo informacji, ponieważ każdy zatrudniony pracownik wiąże się dla firmy z pewnymi kosztami. Dlatego też planując finanse firmy, zwłaszcza na długi czas należy kwestie pracownicze brać pod uwagę.