Leasing pracownika według Kodeksu Pracy

silver MacBook

Leasing wielu osobom kojarzy się wyłącznie z możliwością nabycia przedmiotów, jednakże od pewnego czasu coraz popularniejszy staje się także tak zwany leasing pracowniczy. Ze względu na rosnące zainteresowanie takim właśnie sposobem pozyskania pracowników instytucja ta doczekała się nawet oddzielnego uregulowania w Kodeksie Pracy, jednym z ważniejszych dokumentów dla każdego pracownika oraz pracodawcy.

Leasing pracowniczy jest swoistą formą wypożyczenia pracownika do innej firmy. Oczywiście na takie działanie niezbędna jest zgoda pracownika, którego kwestia dotyczy. Sytuacja została unormowana w artykule 174 ze znakiem 1 Kodeksu Pracy.

Mówi on o tym, ze pracodawca może konkretnemu pracownikowi udzielić urlopu bezpłatnego tylko po to, aby mógł w tym czasie wykonywać prace u innego pracodawcy. Jednoznacznie także wskazuje, iż zależy to od porozumienia pomiędzy pracodawcami, czyli bez zgody dotychczasowego pracodawcy nie jest możliwe wykonanie takiego działania.

Ponadto w czasie tak zwanego leasingu pracownika dotychczasowego pracodawcy, który udziela bezpłatnego urlopu okres ten wliczany jest do stażu pracy, od którego zależą różne pracownicze przywileje, co zostało uregulowane w paragrafie drugim tego artykułu.

Obecnie coraz więcej osób uważa, że dobra znajomość przepisów kodeksu pracy jest bardzo ważna zarówno dla pracodawców jak również dla samych pracowników. Dlatego też nie dziwi fakt, że jak chodzi o kodeks pracy szkolenia z jego znajomości zaliczają się do niezwykle istotnych.

Oczywiście kursy nie ograniczają się wyłącznie od objaśnienia kodeksu i zapoznania z jego przepisami, dokładnie omawia się na nich takie kwestie jak na przykład wynagrodzenie pracowników szkolenie bowiem często są wybierane przez osoby, które sprawami pracowniczymi zajmują się na co dzień.

Ze względu na duża ilość planowanych w przepisach dotyczących pracowników zmian, również szkolenie prawo pracy 2020, którego tematem są przede wszystkim właśnie zmiany i ich odpowiednie rozumienie mają coraz szersze grono zainteresowanych.

Sprawdź szkolenia z energetyki: szkolenie prawo energetyczne