MSE

Mazowiecki Sojusz Energetyczny

Baza wiedzy i aktualności o energii odnawialnej

Aktualności Drukuj Drukuj Small Medium Large

KATEGORIE: WiatrWiatr

Prezydent skierował do Sejmu projekt ustawy o ochronie krajobrazu

Dodano Wt., 23/07/2013 - 11:15

Chcemy w ten sposób rozpocząć dyskusję publiczną – powiedział Bronisław Komorowski. – Liczę na to, że również parlament podejmie pogłębioną debatę nad tym, co można (…) zrobić, aby polski krajobraz nie był bezkarnie zaśmiecany, szpecony, aby był szanowany i był elementem ładu, w którym chcielibyśmy wszyscy żyć – dodał prezydent.
Prezydencki projekt ustawy o ochronie krajobrazy wywołał głosy krytyki w branży OZE. Proponowane regulacje mogą niekorzystnie wpłynąć na przyszłe i istniejące już projekty farm wiatrowych. Z uzasadnienia do projektu ustawy wynika, że elektrownie wiatrowe są „dominantami krajobrazowymi”, o których lokalizacji powinny decydować samorządy wojewódzkie, a nie gminne.
Przedsiębiorców z branży OZE dziwi zwłaszcza fakt tworzenia nowych regulacji prawnych dla ochrony krajobrazu, kiedy istniejące przepisy są – jak twierdzą – wystarczające.
„Projekt ustawy wprowadza nowe, słabo sprecyzowane, a jednocześnie dość restrykcyjne narzędzia regulacji ochrony krajobrazu, mimo iż zagadnienie to od dawna znajdowało odzwierciedlenie w przepisach prawa polskiego, w szczególności w ustawie o ochronie przyrody, w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym czy w ustawie o ochronie zabytków” – zauważa Polska Izba Gospodarcza Energii Odnawialnej (PIGEO) w swoim stanowisku z 20 czerwca.
Obecnie już ponad 40 proc. powierzchni Polski znajduje się pod różnego rodzaju prawnymi formami ochrony przyrody. Projekt ustawy przewiduje wprowadzenie kolejnych – obok parków krajobrazowych czy obszarów chronionego krajobrazu – form ochrony, tzw. krajobrazów priorytetowych, przy czym nie wiadomo, w jakim stopniu tereny te będą się pokrywały i w efekcie, jak duża część powierzchni kraju zostanie wyłączona z możliwości lokalizacji tam „dominant”.
Prezydencki projekt przenosi również decyzyjność ws. lokalizacji tzw. dominant krajobrazowych ze szczebla gminnego na wojewódzki, co jak zauważa PIGEO, jest sprzeczne z zasadą subsydiarności, ponieważ odbiera gminom ustawowo zapewnione prawo do decydowania w sprawach dotyczących m.in. ładu przestrzennego, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej, a także zaopatrzenia w energię elektryczną, ciepło i gaz.
Na sprzeczność z Konstytucją zwraca uwagę również Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej (PSEW). „Niecelowym jest wyłączenie aktywnego udziału gmin z audytu krajobrazowego, ponieważ to władze gmin najlepiej znają lokalne walory krajobrazowe i ich aktualny (a nie weryfikowany raz na 20 lat) stan. Ich głos w formie wiążącej opinii jest wyjątkowo cenny w tych pracach, lecz niestety planowane regulacje nie nadają opiniom gmin formy wiążącej dla władz województwa” – czytamy w stanowisku Stowarzyszenia.
Kolejne regulacje dotyczące lokalizacji elektrowni wiatrowych mogą stanowić poważną przeszkodę w rozwoju energetyki odnawialnej w Polsce, a jednocześnie w realizacji unijnego celu, jakim jest 15-procentowy udział OZE w całkowitym zużyciu energii do 2020 roku. W sytuacji, kiedy Polska wciąż nie wdrożyła Dyrektywy 2009/28/WE, która zobowiązuje państwa członkowskie do uproszczenia procedur wydawania decyzji o lokalizacji instalacji OZE, wprowadzanie kolejnych restrykcji dla inwestorów wydaje się kontrowersyjne.
Jak podkreśla PIGEO, unijna dyrektywa wskazuje, że w sytuacji, gdy brak przejrzystych przepisów i koordynacji między poszczególnymi organami wydającymi zezwolenia utrudnia wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych, każde państwo członkowskie jest zobligowane m.in. do zapewnienia, że wszelkie krajowe przepisy dotyczące procedur realizacji elektrowni wykorzystujących źródła odnawialne są proporcjonalne i niezbędne. Tymczasem część zapisów proponowanego projektu można uznać za „nadregulację”.
Konsultacje społeczne projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu zakończyły się 20 czerwca br. Instytucje branżowe, zaniepokojone możliwym ograniczeniem rozwoju energetyki odnawialnej w Polsce, skierowały do prezydenta szereg uwag.

żródło: reo.pl

Komentarzy: 0.

Zaloguj aby móc dodać komentarz.
Jeśli nie posiadasz jeszcze konta zarejestruj się.
 
Zgłoś błąd na stronie
 

Dołącz do nas!

zaloguj się lub zarejestruj i korzystaj w pełni z naszego serwisu

zaloguj zarejestruj