Mazowiecki Sojusz Energetyczny

"RZ": Zielony biznes coraz mniej opłacalny

Dodano Nd., 26/07/2015 - 11:58 "RZ": Zielony biznes coraz mniej opłacalny

Od kilku ostatnich notowań na Towarowej Giełdzie Energii cena zielonych certyfikatów oscyluje wokół 100 zł/MWh. W notowaniach pozasesyjnych wynosi co prawda ponad 170 zł/MWh, jednak inwestorzy, którzy sprzedają certyfikaty podczas notowań sesyjnych, osiągają dużo mniejsze przychody niż przychody ze sprzedaży certyfikatów osiągane jeszcze kilka lat temu, gdy uruchamiali swoje inwestycje i gdy cena certyfikatów wynosiła nawet około 270 zł/MWh.

Niskie ceny certyfikatów powodują problemy ze spłatą kredytów, a sytuację pogarsza jeszcze malejąca cena energii na rynku hurtowym.

Problem niskich cen zielonych certyfikatów dotyka dziś głównie tych, którzy handlują nimi na TGE, a nie mają umów długoterminowych – „RZ” cytuje dr Arkadiusza Sekścińskiego, wiceprezesa Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej.

„Rzeczpospolita” przypomina, że powodem niskich cen certyfikatów jest ich nadpodaż w stosunku do zapotrzebowania u tzw. sprzedawców zobowiązanych, wynosząca około 15 TWh, co odpowiada ok. 10% zużycia energii w Polsce w skali roku.

Dziennik dodaje, że szansą dla inwestorów jest przejście na wsparcie w systemie aukcyjnym, który wystartuje w przyszłym roku i który zniweluje ryzyko wahań poziomu przychodów osiąganych ze sprzedaży zielonej energii, gwarantując stałą cenę w okresie 15-letnim.

źródło: gramwzielone.pl