MSE

Mazowiecki Sojusz Energetyczny

Baza wiedzy i aktualności o energii odnawialnej

Aktualności Drukuj Drukuj Small Medium Large

KATEGORIE: BiogazBiogaz BiomasaBiomasa WiatrWiatr SłońceSłońce WodaWoda

Unia Energetyczna: rozwój OZE to priorytet

Dodano Śr., 18/03/2015 - 16:48 Unia Energetyczna: rozwój OZE to priorytet

Koncepcja Unii Energetycznej została zaproponowana przez Polskę w 2014 r. jako narzędzie zwiększenia bezpieczeństwa dostaw energii. Opublikowany Komunikat Komisji prezentuje ramy strategii zacieśniania współpracy energetycznej w Europie, opartej o 15 szczegółowych zasad dotyczących kształtowania infrastruktury, rynku energii i dostaw paliw.  

 

Unia Energetyczna zakłada utrzymanie przez UE pozycji lidera w zakresie wykorzystania odnawialnych źródeł energii i osiągnięcie 27% udziału OZE w końcowym zużyciu energii w roku 2030. W celu dalszego integrowania OZE do systemów elekroenergetycznych i rynków energii zwraca się szczególną uwagę na:

  • konieczność pełnego wdrożenia 3 pakietu energetycznego,
  • zwiększanie transparentności zasad działania rynku,
  • pogłębianie harmonizacji mechanizmów wsparcia energii, zarówno odnawialnej, jak i konwencjonalnej,
  • wprowadzenie nowego pakietu OZE dążącego do efektywnej kosztowo realizacji celu OZE na rok 2030,
  • finansowanie rozwoju infrastruktury sieciowej dla ściślejszej współpracy energetycznej i lepszej integracji energetyki odnawialnej,
  • rozwijanie regionalnych rynków energii, optymalnie wykorzystujących dostępne zasoby.

 

Potencjał techniczny OZE w Polsce niemal dwukrotnie przekracza obecnie zainstalowaną moc elektroenergetyczną (62,8 GW w roku 2050, w tym 31,5 GW energetyka wiatrowa na lądzie i 14 GW energetyka wiatrowa na morzu)[1]. Różne prognozy, w tym Ministerstwa Gospodarki, wskazują na możliwość rozwoju energetyki wiatrowej na poziomie 12-14 GW do roku 2030. W pełni zintegrowany wewnętrzny rynek energii ułatwi integrację źródeł odnawialnych i zapewni bezpieczne dostawy energii do konsumentów, przy zachowaniu konkurencyjnych cen.

 

Dzięki dostępnym publicznym funduszom, takim jak fundusz modernizacyjny w ramach EU ETS (ok. 12,6 mld zł dla Polski), fundusze strukturalne (82,5 mld zł na lata 2014-2020 dla Polski, z czego część będzie przeznaczona na promocję OZE i efektywności energetycznej oraz rozwój infrastruktury bezpieczeństwa energetycznego) czy Europejski Fundusz Inwestycji Strategicznych (tzw. Plan Juckera, 21 mld euro w skali UE w formie gwarancji z unijnego budżetu i Europejskiego Banku Inwestycyjnego), możliwe staje się realizowanie nowych inwestycji w polskim sektorze energetycznym, także w sieci i energetykę odnawialną. 

 

W dniach 19-20 marca odbędzie się spotkanie Rady Europejskiej dotyczące kluczowych elementów Unii Energetycznej: bezpieczeństwa, ochrony klimatu i rynku wewnętrznego. Energetyka odnawialna ma pełnoprawne miejsce we wszystkich tych obszarach, co powinno znaleźć odzwierciedlenie w konkluzjach z Rady i polskiej polityce energetycznej.

 
Źródło: PSEW

 

Komentarzy: 0.

Zaloguj aby móc dodać komentarz.
Jeśli nie posiadasz jeszcze konta zarejestruj się.
 
Zgłoś błąd na stronie
 

Dołącz do nas!

zaloguj się lub zarejestruj i korzystaj w pełni z naszego serwisu

zaloguj zarejestruj